Το 3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας δεν υφίσταται πλέον. Για τις υποθέσεις σας απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας